Nederland mist actief ouderenbeleid

Nederland mist actief ouderenbeleid


Terwijl Europa waarschuwt voor de gevolgen van de demografische ontwikkelingen van vergrijzing en ontgroening, trekt de Nederlandse overheid zich daar nog te weinig van aan.

Dat zei ANBO-directeur Liane den Haan vandaag in een debat over Europa op de 50PlusBeurs in Utrecht. "De demografische ontwikkelingen laten in heel Europa hun sporen na. Vergrijzing en ontgroening zijn krachtige drivers in de maatschappelijke verandering. Om de samenleving klaar te maken voor de Zilveren Golf moet er nog veel veranderen. Niet alleen op het terrein van arbeid, maar eveneens in de wijze waarop ouderen aan de samenleving deelnemen, hoe hun gezondheidszorg is georganiseerd en hoe zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven." Tegelijkertijd benadrukte Den Haan dat vergrijzing niet slechts een bedreiging is, maar dat de kennis en ervaring van ouderen op de arbeidsmarkt en hun inzet in bijvoorbeeld de zorg, van grote maatschappelijke waarde zijn.


2020: Nederland seniorproof
Den Haan liet zich kritisch uit over de mate waarin de Nederlandse overheid deze thema's nationaal oppakt. "U moet zich voorstellen dat ANBO op alle bestuursniveau's pleit voor goed openbaar vervoer, goede voorzieningen in de wijken, gepaste woonruimte voor ouderen en op maat gesneden thuiszorg. Wanneer wij Nederland in 2020 seniorbestendig willen hebben, dan vereist dat een visie en actief overheidsbeleid. En die missen wij op nationaal niveau." Den Haan pleitte opnieuw voor een minister, die ouderenbeleid in de portefeuille heeft en via coördinerende bevoegdheden integraal beleid maakt.


EU-jaar voor actief ouder worden
De 50PlusBeurs organiseerde het Europa-debat omdat het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. Ook over de inzet van de Nederlandse regering op dat terrein is ANBO ontevreden: "De Nederlandse regering is niet scheutig (geweest) met activiteiten in het kader van dit EU-jaar en de focus is alleen gericht op de arbeidsmarkt. Dat is niet genoeg. Participatie en zelfstandig leven moeten aan de agenda toegevoegd worden. Nederland laat een kans liggen om het EU-thema van dit jaar in de volle breedte op de agenda te plaatsen. En om ouderen bewust te maken van hun rol in deze ontwikkeling."

Roy Ho Ten Soeng

Stem 23 mei op de nummer 2, lijst 50PLUS!