Over de BES-eilanden

50PLUS en de BES-eilanden


50Plus zal zich sterk maken om de bijdragen van de EU voor de Caraïbische eilanden te verhogen. De bekendheid van de EU op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen moet worden verhoogd. Op ieder eiland zou een informatieloket zo’n functie moeten hebben, zoals Aruba een Europahuis kent.

Het voorzieningenniveau op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) moet op orde worden gebracht conform de toezeggingen gedaan in 2010. Er moet nu eindelijk een sociaal minimum worden vastgesteld, want zo’n norm is er nog steeds niet. Het standpunt van 50PLUS is: pak de armoede aan! Belofte maakt schuld.  Nederland moet bijdragen aan daadwerkelijke bestrijding van de toegenomen criminaliteit en corruptie op alle eilanden.

Inwoners van alle eilanden dienen een stem-pas voor de Europese Verkiezingen per post te ontvangen! Nu ontvangen alleen de inwoners van de BES-eilanden die per post. Op de andere eilanden moeten kiesgerechtigden zich vooraf melden bij de Nederlandse vertegenwoordiging: dit heeft zonder meer gevolgen voor de opkomst aldaar.

Roy Ho Ten Soeng

Stem 23 mei op de nummer 2, lijst 50PLUS!